Levenstestament

Een levenstestament is een officieel document waarin u nú zaken vastlegt voor het geval u in een toestand komt waarin u uw wensen zelf niet meer kenbaar kan maken (bijvoorbeeld t.g.v. dementie, een beroerte, coma).

Dit kan de volgende onderwerpen betreffen:

  • medisch handelen; waar liggen uw grenzen voor een kwalitatief goed leven? Hierbij worden zaken als een behandelverbod of juist behandelgebod, euthanasieverklaring vastgelegd. Wie mag, namens u, een behandeltraject met uw arts vaststellen?
  • financiële zaken: wie vertrouwt u (bijvoorbeeld d.m.v. een volmacht) uw bankzaken toe als u dit zelf niet meer kan? (wie maakt de huur over, wie verzorgt de belastingen).Wie beheert uw vermogen?
  • persoonlijke zaken: bijvoorbeeld met betrekking tot uw woonwensen. Als u niet meer zelfstandig kan wonen wie neemt dan de beslissingen volgens uw (reeds aangegeven )wensen of in uw geest? Wie zegt de huur van uw huidige woning op, of kan opdracht tot verkoop geven?
  • Huisdieren: als u zelf niet meer in staat bent hiervoor te zorgen, wat is dan volgens u de beste plek? -uitvaart: heeft u wensen met betrekking tot uw uitvaart? Welke zijn dat, of waar zijn die vastgelegd?

Bovengenoemde onderwerpen kunnen op verschillende manieren vastgelegd worden. U kunt het zelf ergens opschrijven, met uw behandelend arts bespreken en vragen om een aantekening in uw medisch dossier,in een codicil vastleggen of in een notariële akte. De praktijk blijkt echter weerbarstig: sommige zaken kunnen pas in werking treden als ze op de (juridisch) juiste manier zijn beschreven, en in sommige gevallen middels een notariële volmacht zijn vastgelegd.

Wat bieden wij?

Een oriënterend gesprek waarin duidelijk moet worden wélke zaken u vast wilt leggen, en welke grenzen u daarbij moet bepalen/aangeven. Door het geven van vele praktijkvoorbeelden concretiseren wij waar u in de toekomst zoal tegenaan kunt lopen. Indien nodig besteden wij hieraan diverse gesprekken, waardoor u in alle rust kunt overdenken wat het beste bij u past. Over het algemeen wordt de notaris te duur ervaren om een dergelijk traject van wikken en wegen met u te doorlopen.

Hulp bij het formaliseren van de door u gewenste zaken. Wij informeren u welke zaken op welke wijze vastgelegd moeten worden. Concreet kunnen wij u bijvoorbeeld een model van een euthanasieverklaring verstrekken, informatie geven over de eisen waaraan een codicil moet voldoen, een volmacht opstellen die vervolgens ‘passeer-klaar‘ bij uw notaris aangeleverd kan worden (die dit weloverwogen voorstel met u doorneemt en vastlegt zodat noch over de inhoud, noch over uw wilsbekwaamheid, naderhand discussie kan ontstaan).

Dit alles in nauwe samenwerking met o.a. Koos Baijer, oud-notaris, gespecialiseerd in erf- en familierecht) verbonden aan notariskantoor Arsenault in Sassenheim.